Ana sayfa CE BELGESİ

CE BELGESİ

CE BELGESİ NEDİR ?

CE BELGESİ

CE Belgesi  Avrupa Ekonomik Alanı’nda (EEA) piyasa arz edilmek üzere üretilen ürünlerin sağlık, emniyet ve çevre standartlarına uygunluğunu gösteren bir belge türüdür.

Günümüzde ihracat için makine, elektrikli ve elektronik ve benzeri ürünlerin piyasaya arzındaki  en önemli hususlardan birisi olan CE İşareti  Avrupa Birliği pazarında dolaşması planlanan hemen hemen her tür makine/ekipman üzerinde olması gereklidir.

Üretici/ithalatçı tarafından verilen CE işareti ve uygunluk beyanı (DoC) zorunluluğunun ana fikri, müşterilere ve kullanıcılara piyasada bulunan ürünlerin kullanım güvenliğinin – satın alınmasından elden çıkarılmasına kadar – sağlanmasıdır .