Ana sayfa MAKİNE EMNİYETİ YÖNETMELİĞİ

MAKİNE EMNİYETİ YÖNETMELİĞİ

2006/42/AT

Makine CE Belgesi

Makinelerin, usulüne uygun şekilde kurulduğunda, bakımı yapıldığında ve kendinden beklenen amaçlar doğrultusunda kullanıldığında, insan sağlığına ve güvenliğine ve durumuna göre evcil hayvanlara ve mallara zarar vermiyorsa piyasaya arz edilmelerini ve hizmete sunulmalarını teminen, tasarım ve imalat aşamasında uyulması gereken temel emniyet şartları ile takip edilmesi gereken uygunluk değerlendirme prosedürlerini ve uygunluk değerlendirmesi yapacak onaylanmış kuruluşların görevlendirilmesinde dikkate alınacak asgari kriterleri düzenleyen standartlar topluluğuna Makine Emniyeti Yönetmeliği ( 2006/42/AT ) denir.

MAKİNE EMNİYETİ YÖNETMELİĞİ