Ana sayfa Genel UYGUNLUK BEYANI ( DECLARATION OF CONFORMITY) HAZIRLANMASI

UYGUNLUK BEYANI ( DECLARATION OF CONFORMITY) HAZIRLANMASI

UYGUNLUK BEYANI

172
0
uygunluk beyanı
uygunluk beyanı

Makinelerin AT Uygunluk Beyanı;

AT Uygunluk Beyanı makine üreticisi veya onun AB’ deki yetkili temsilcisi tarafından hazırlanması gereken ve kullanıcıya ulaşıncaya kadar makineye eşlik etmesi gereken belgedir

AT Uygunluk Beyanı makinenin üreticisi veya yetkili temsilcisi tarafından hazırlanan bahse konu makinenin Makine Direktifinin ilgili tüm hükümlerini karşıladığına dair yasal bir beyandır.

AT Uygunluk Beyanı sadece üretici tarafından tasarlanmış, imal edilmiş ve piyasaya arz edilmiş makine ile ilgili olduğunun altı çizilmelidir.

Ancak üretici ya da yetkili temsilci, yetkilendirilmeyen herhangi bir nihai kullanıcı tarafından değişikliğe uğrayan makinelerden yasal olarak sorumlu değildir.

AT Uygunluk Beyanı aşağıdaki hususları içermelidir:

1- Üretici veya yetkili temsilcisinin ticari unvanı ve açık adresi,

2- Teknik dosyayı hazırlamakla yetkili olan ve Toplulukta yerleşik olması gereken kişinin adı ve adresi,

3- Model kodlaması, işlevi , tipi, seri numarası ve ticari adı dahil olmak üzere makinelerin tarifi,

4- Makinelerin bu yönetmeliğin ilgili hükümlerini karşıladığını doğrudan bir şekilde beyan eden bir ifade ve uygun durumlarda , makinenin uygun olduğu diğer yönetmelikler ve/veya ilgili hükümlere uygunluğunu beyan eden benzer bir cümle,

5- Uygun olan durumlarda EK IX’da belirtilen AT Tip İncelemesini yapan Onaylanmış kuruluşun adı, adresi ve kimlik numarası,

6- Uygun durumlarda EK X’da belirtilen tam kalite güvence sistemini onaylayan onaylanmış kuruluşun adı, adresi ve kimlik numarası,

7- Standartlara atıf,

8- Beyanın yeri ve tarihi,

9- Üretici veya yetkili temsilci adına beyan hazırlamasına yetki verilmiş olan kişinin kaşe ve imzası.

TEKNİK DOSYAYI DERLEMEKTEN SORUMLU KİŞİ MAKİNENİN TASARIMINDAN, İMALATINDAN VEYA UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİNDEN, TEKNİK DOSYANIN İHTİVA ETTİĞİ DÖKÜMANLARI HAZIRLAMAKTAN, CE İŞARETİNİN İLİŞTİRİLMESİNDEN VEYA AT UYGUNLUK BEYANININ İMZALANMASINDAN SORUMLU DEĞİLDİR. BU GÖREVLER İMATLAÇIYA AİTTİR.

GMGTEST sizlere 2006/42/EC Makine Emniyeti Yönetmeliği’nde  uzman kadrosunun engin tecrübeleriyle hizmet vermeyi garanti ediyor. 2006/42/EC Makine Emniyeti Yönetmeliği’nde bilgi almak, Makine CE Belgesi ve testleri ile ilgili teklif için bize ulaşın.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here